วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


เตือนผู้ป่วย 4 โรค เลี่ยงกินทุเรียน

กรมอนามัย 25 พ.ค.-กรมอนามัย เตือนผู้ป่วยโรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ ควรระวังการกินทุเรียน หวั่นเสี่ยงทำอาการทรุด แนะกินแต่พอดี ไม่ถี่ทุกวัน และไม่กินพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

5เรื่องต้องฝึก! เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล


ลูกจะเข้าอนุบาลแล้ว พ่อแม่อย่ามัวแต่วิ่งวุ่นหาโรงเรียนอนุบาลกันอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ นอกจากหาโรงเรียนอนุบาลที่เหมาะกับลูกแล้ว
 อย่าลืมเตรียมพร้อมลูกเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่ๆ สังคมภายนอก ในโรงเรียนอนุบาลที่ลูกจะต้องพบเจอด้วยนะคะ

ประชาสัมพันธ์การตรวจ Memmogramติดต่อสอบถามได้ที่ 034-270080-7 ต่อ 1101,1102 แผนก X-Ray