ติดต่อเรา

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม

ที่อยู่ :        เลขที่ 173 ถนน 25มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

โทรศัพท์ :    034-270080 (ตลอด 24 ชม.)

Faebook :  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม

Line :        @bchn

Tiktok :      bchn_hospital