วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง

คลีนิคนอกเวลาวันอังคาร

คลีนิคนอกเวลาวันอังคารวันนี้ แพทย์เฉพาะทาง ระบบทางเดินปัสสาวะ ออกตรวจเวลา 
17.00น-19.00น เฉพาะทาง อายุรกรรมโรคไต ออกตรวจเวลา 17.00น-20.00น ศัลยกรรมทั่วไป ออกตรวจ 17.00น-20.00น คลีนิคเด็กนอกเวลา 17.00น-21.00น