วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

6 อาการชวนเข้าใจผิดว่าลูกป่วย ลูกผิดปกติ


ลูกวัยแรกคลอดมักจะมีอาการหลายๆ อย่างที่บางครั้งพ่อแม่มักคิดว่าเป็นอาการผิดปกติ แต่จริงๆ แล้วเป็นอาการปกติที่เกิดจากการปรับตัวต่างๆ ของร่างกายเบบี๋ รู้ไว้จะได้ไม่กังวลมากค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม ร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม ร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 กับสำงานเทศบาลนครนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อสืบสานประเพณีศิลปวัฒน์ธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ✌✌✌✌✌